Hnutí Brontosaurus u příležitosti 50. výročí svého vzniku vyhlašuje tradiční mezinárodní výtvarnou soutěž jak pro karikaturisty a kreslíře profesionály, tak i pro kreslíře nadšence:


EKOFÓR 50 – Soutěž kreslených vtipů se vyhlašuje na téma: Člověk a životní prostředí v podmínkách klimatické krize ve čtyřech kategoriích: 

1) Karikaturisté, kteří publikují
2) Kreslíři amatéři od 16 let
3) Děti do 15 let včetně – ve třech věkových skupinách 0-6 let, 7- 10 let, 11 – 15 let
4) Volná výtvarná tvorba mimo kresbu a malbu se zachováním dvourozměrnosti výsledného díla, včetně tvorby digitální (0 – 99 let)

Hodnotné i finanční ceny na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých kategoriích udělí jak odborná porota, tak bude také v online-hlasování vyhlášena i cena veřejnosti. Celkem tak bude vyhlášeno 9 cen od odborné poroty, hlavní cena od hlasování veřejnosti v průřezu všech kategorií. Každý autor obdrží katalog soutěže Ekofór 50. Oceněným autorům bude uhrazeno cestovné na předání cen vítězům, které proběhne v den 50. výročí HB 16. 1. 2024.

Termíny a pravidla soutěže

Soutěž bude probíhat od vyhlášení na Světový den životního prostředí 5. 6. 2023 do 25. 11. 2023

Autoři prací dodají svá díla ve formátu A4 v papírové nebo digitální podobě. Do předmětu e-mailu, na webu, nebo na poštovní obálku výrazně uveďte prosím: „Ekofór 50“. Poštou zasílané práce musí být čitelně označeny: jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií, věkem autora, adresou školy/bydliště a na zásilce uveďte kontaktní email na autora nebo školu.

✉️ Digitální díla:
Nahraj prosím do formuláře na úvodní stránce.

🖼️ Adresa pro papírová díla:
Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, 602 00, Brno

☑️ Soutěžní podmínky:

  • Práce budou hodnoceny z hlediska tematické i umělecké originality, vyjádření tématu i technického provedení práce.
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práce a fotografické snímky s neetickým či urážlivým obsahem.
  • Věcné ceny na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých kategoriích udělí jak odborná porota, tak bude také v online-hlasování vyhlášena i cena veřejnosti.
  • Budou uděleny ceny pro první tři místa v každé tématické a věkové kategorii od odborné poroty a cena na základě hlasování veřejnosti v průřezu všech kategorií.
  • Zapojené školy a individuální autoři obdrží katalog soutěže Ekofór 50. Oceněným autorům bude uhrazeno cestovné na předání cen vítězům, které proběhne v den 50. výročí založní Hnutí Brontosaurus 16.1.2024.
  • Autor svou zásilkou soutěžního díla souhlasí s podmínkami soutěže Ekofór 50 a také s tím, že Hnutí Brontosaurus je oprávněno práce využít pro nekomerční vystavení a publikování. Soutěžní práce zůstanou vyhlašovateli Hnutí Brontosaurus pro environmentální výchovu mladé generace i ostatní veřejnosti. Pokud bude některé dílo použito pro propagaci Hnutí Brontosaurus, bude jeho použití honorováno podle vzájemné dohody.
  • Do soutěže Ekofór 50 není možné zaslat již oceněné kresby z minulých ročníků nebo z jiných soutěží.
  • Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže maximálně 3 práce.
  • Zaslané práce se nevracejí.

Vyhlášení vítězů a výstava soutěžních prací

Vlastní výstava soutěžních prací proběhne od 13. – 28. 1. 2024. Tato výstava bude takto retro podobou prvního ročníku Ekofóru, kdy jsme tehdy měli na náměstí Svobody zapůjčený skleník od zemědělců z Brna -Komína, kde zevnitř skleníku byly vylepeny soutěžní výtvarné práce a veřejnost si je tak mohla prohlížet 24 hodin denně. Termín výstavy je zvolen právě na týden, do nějž spadá 16. leden, což je padesáté výročí ode dne, kdy vyšlo třetí číslo Mladého světa ročníku 1974 s kresbou Brontosaura od Vladimíra Jiránka a s článkem Josefa Velka uvnitř listu s vyhlášením Akce Brontosaurus. Předání cen vítězným autorům proběhne 16. 1. 2024 v den 50. výročí založení Hnutí Brontosaurus. Následně budou soutěžní práce prezentovány na výstavách po celé ČR. Soutěž byla vyhlášena na Světový den ŽP 5. 6. 2023 v Toulcově dvoře v Praze a na nejrůznějších platformách.

Vítězná díla předchozích ročníků najdeš na ekofor-archiv.brontosaurus.cz