Soutěžní podmínky 2007

Vyhlášené kategorie

  1. kategorie ZAJÍČEK, kreslený vtip dětí do 15 let včetně
  2. kategorie ZAJÍC, kreslený vtip starších 15 let
  3. kategorie PŘÍBĚH, kreslený příběh, věkově neomezeno

Každý soutěžící se může v každé věkově příslušné kategorii zúčastnit maximálně se 3 vtipy.

Téma soutěže pro všechny kategorie je ZAJÍC

Potřebné údaje

Vtipy poslané poštou opatřete údaji na zadní straně, vtipy poslané e-mailem pak v těle dokumentu:

jméno, adresa, věk, kontakt na soutěžícího (telefon nebo e-mail), kategorie a název či krátký popis díla.

Formát prací

Své práce zasílejte ve formátu A4 nebo A5, u kategorie Příběh je max. formát 1 strana A4.

Zasílání prací

Práce lze doručovat dvěma způsoby:

Obálku na zadní straně opatřete nápisem EKOFÓR a názvem kategorie.

Skenované obrázky posílejte v rozlišení 300 DPI (pozor, pokud budete posílat vtip e-mailem, počítejte se sníženou kvalitou obrázku po tisku).

Uzávěrka

Uzávěrka soutěže je 31. března 2007 (poštovní razítko).

Vyhodnocení

Ze zaslaných prací bude organizátory vybráno 25 nejlepších v každé kategorii. Z těch bude vytvořena výstava, se kterou se budete moci setkat v průběhu roku na různých místech republiky. Vybraná díla budou také umístěna ke hlasování na webových stránkách soutěže Ekofór.

Hodnocení prací bude probíhat na dvou úrovních - odborné a veřejné. Odborná porota, složená ze zástupců enviromentálních organizací bude vybírat nejlepší díla a udělovat cenu odborné poroty. Cenu veřejnosti získají ty práce, které nasbírají nejvíce hlasů od návštěvníků prázdninových festivalů, kde bude ekofór vystavován a od nadšenců, kteří si zahlasují pro svá oblíbená díla na webových stránkách Ekofóru.

Vyhlášení výsledků EKOFÓRU 2007 a předání cen proběhne v sobotu 24.listopadu 2007 na festivalu Týká se to také tebe v Uherském Hradišti. Výherci budou informováni písemně.

Pořadatelé si vyhrazují právo publikovat práce došlé do soutěže v rámci soutěže Ekofór a na propagačních a informačních materiálech Hnutí Brontosarus.

Zaslané práce se nevracejí.