Ceny 2008

Ceny jak byly připraveny pro vítěze Ekofóru 2007

Autoři sedmi vítězných prací každé kategorie hodnocené odbornou porotou a nejlepších tří vtipů ve všech kategoriích Ceny veřejnosti obdrží diplom od Hnutí Brontosaurus a hodnotné věcné ceny od sponzorů soutěže.

Pro odměněné autory vtipů Ekofóru 2008 připravili sponzoři Ekofóru řadu zajímavých cen: 
Kilometrické banky KMB2000, sportovní tašky, batohy či trička od Českých drah, fair trade výrobky od Ekumenické akademie Praha, hudební CD od Indies Records, knihy od nakladatelství Fragment, mladší soutěžící se mohou těšit na samolepky National Geographic od Corfixu a pro starší máme připravenou kvalitní kávu Arabica od firmy cerstvakava.cz.  

(Na obrázku vpravo ceny Ekofóru 2007 těsně před odesláním vítězům.)

 V neposlední řadě je odměnou všem zúčastněným možnost vyjádřit se vtipem k aktuálním problémům svého prostředí, dobrý pocit z toho, že rozesmějí lidi, kteří se přijdou na putovní výstavu podívat a svou trochou přispějí ke zlepšení vztahu lidí ke svému životního prostředí.