Výběr 2004-2009, do 15 let , vtip č.117

Autor: Alena Kroutilová, Ročník 2007, 3. Místo ceny veřejnosti
vtip