Soutěžní podmínky pro ročník 2009

Kompletní soutěžní podmínky ke stažení [PDF, 156kB]

Vyhlášené kategorie

  1. kategorie STROMEK, kreslený vtip dětí do 15 let včetně
  2. kategorie STROM, kreslený vtip věk 16 let a starší
  3. kategorie LES, kreslený příběh, věkově neomezeno

Téma soutěže pro všechny kategorie je Strom, práce ve všech kategoriích se musí týkat zadaného tématu.

Ekofór je soutěž kreslených vtipů s tematikou životního prostředí pořádaná Hnutím Brontosaurus.

Každý soutěžící se může v každé věkově příslušné kategorii zúčastnit maximálně se 3 vtipy.

Potřebné údaje

Vtipy poslané poštou opatřete údaji na zadní straně, vtipy poslané e-mailem pak v těle dokumentu:

jméno, adresa, věk, kontakt na soutěžícího (telefon nebo e-mail), kategorie a název či krátký popis díla.

Formát prací

Své práce zasílejte ve formátu max. 1 strana  A4.

Zasílání prací

Práce lze doručovat dvěma způsoby:

  • poštou na adresu Hnutí Brontosaurus Praha, Senovážná 8, 110 00, PRAHA 1 
  • e-mailem na adresu ekofor@brontosaurus.cz

Obálku na zadní straně opatřete nápisem EKOFÓR a názvem kategorie.

Skenované obrázky posílejte v rozlišení 300 DPI (pozor, pokud budete posílat vtip e-mailem, počítejte se sníženou kvalitou obrázku po tisku).

Uzávěrka

Uzávěrka soutěže je 7. dubna 2009 (poštovní razítko).

Vyhodnocení

Ze zaslaných prací bude organizátory vybráno 25 nejlepších v každé kategorii. Z těch bude vytvořena výstava, se kterou se budete moci setkat v průběhu roku na různých místech republiky. Vybraná díla budou také umístěna ke hlasování na webových stránkách soutěže Ekofór.

Hodnocení prací bude probíhat na dvou úrovních - odborné a veřejné. Odborná porota složená ze zástupců enviromentálních organizací bude vybírat nejlepší díla a udělovat cenu odborné poroty. Cenu veřejnosti získají ty práce, které nasbírají nejvíce hlasů od návštěvníků prázdninových festivalů, kde bude ekofór vystavován, a od nadšenců, kteří si zahlasují pro svá oblíbená díla na webových stránkách Ekofóru.

Vyhlášení vítězů EKOFÓRU 2009 a předání cen proběhne v sobotu 26. 9. 2009 na výročním festivalu Dort pro Brontosaura, který se bude konat v Modré u Velehradu. Výherci budou informováni písemně.

Pořadatelé si vyhrazují právo publikovat práce došlé do soutěže v rámci soutěže Ekofór a na propagačních a informačních materiálech Hnutí Brontosarus.

Zaslané práce se nevracejí.

PřílohaVelikost
podminky2009.pdf156.6 KB