Soutěžní podmínky 2014/2015

Téma ročníku: POTRAVINY (potravinové přebytky, biopotraviny, dovoz/vývoz/ekologická stopa potravin, nedostatek potravin, potravinová banka aj.)

Kategorie

1.kategorie - účastníci do 15-ti let včetně (jeden kreslený vtip do formátu A4)
2.kategorie - účastníci od 16-ti let výše (jeden kreslený vtip do formátu A4)
3.kategorie - široká kategorie/věkově neomezeno - stripy fotografie nebo jiné audio/vizuální ztvárnění daného tématu (jeden kreslený vtip do formátu A4)

Uzávěrka

Uzávěrka soutěže je 1.2.2015! Vtipy, které budou mít uvedeno starší datum, nebudou do soutěže přijaty.

 

                                                              !!!POZOR ZMĚNA!!!

Posouváme uzávěrku na 28.2.2015, Vaše výtvory tedy budeme přijímat o měsíc déle.

Tak tedy neváhejte a tvořte, těšíme se na Vaše výtvory!

 

Hlasování on-line

On-line hlasování bude zahájeno 1.3.2015 a bude probíhat do 31.5.2015.

Vzhledem k posunu uzávěrky bude hlasování zahájeno 20.3.2015.

 

Náležitosti soutěžních prací

Práce ve formátu maximálně 1 A4:

• zasílat poštou na adresu: Hnutí Brontosaurus Praha, Senovážná 8, Praha 1, 110 00,

• emailem: ekofor@brontosaurus.cz, (rozlišení min. 300 DPI)

• předat osobně organizátorům Ekofóru.Vtipy opatřete prosím doprovodnými údaji, u vtipů zasílaných poštou na zadní straně, při

posílání e-mailem v těle zprávy: jméno, adresa, věk, kontakt na soutěžícího (telefon nebo

e-mail), kategorie a název či krátký popis díla. Bez těchto údajů nebudeme moci vítězné práce

ocenit.

Každý soutěžící (jednotlivec) se může zúčastnit s maximálně třemi pracemi.

 

Vyhlášení výsledků a ceny

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 1.6.2015, tedy na Den dětí a Světový den životního prostředí. O místě konání vyhlášení budeme informovat.
Nejlepší autoři budou odměněni hodnotnými věcnými cenami od sponzorů Ekofóru a překvapením od Hnutí Brontosaurus. Ceny jsou v jednání.