Ceny 2010

Ceny jak byly připraveny pro vítěze Ekofóru 2007

Autoři sedmi vítězných prací každé kategorie hodnocené odbornou porotou a nejlepších tří vtipů vevšech kategoriích Ceny veřejnosti obdrží diplom od Hnutí Brontosaurus a hodnotné věcné ceny od sponzorů soutěže.

Pro odměněné autory vtipů Ekofóru 2004-2009 připravili sponzoři hodnotné dary. 

(Na obrázku vpravo ceny Ekofóru 2007 těsně před odesláním vítězům.)