Ekofór 2007

Galerie soutěžních vtipů Ekofóru 2007:

Vítězové Ekofóru 2007

Výstavy Ekofóru v roce 2007

Partneři Ekofóru 2007

Ceny pro vítěze ročníku 2007

Soutěžní podmínky pro ročník 2007

Média

Tiskové zprávy k ročníku 2007:

Materiály pro ročník 2007, určené ke stažení

Poděkování

Rád bych poděkoval všem lidem, díky jejichž práci mohl Ekofór 2007 proběhnout: Tonimu Zrůstkovi za práci s webem a cenné rady, Petře Kuchtové za práci s médii, partnery a víkend plný scanování, Pavle Spáčilové, za pomoc při třídění vtipů, pomoc na Brontostanech i podporu v průběhu celé soutěže, Michalovi Šmídovi za vytvoření hlasovací galerie, Jiřímu Novákovi za nakreslení loga Ekofóru, Ondrovi Zvolánkovi vytvoření grafiky výstavních panelů a diplomů, Tomášoví Kočkovi za fajn koncert a rady, Verče Fišerové za obhospodařování Ekofóru v Brně a na Ekostanech.
 
Dále všem, kdo pomáhali ať už na výstavách, při třídění vtipů, eko-brontostanech nebo v zázemí soutěže: Jakubovi Jermářovi, Janě Spáčilové, Sabíně Čujové, Karlu Berkovi, Petrovi Jaruškovi a Adéle Kulštrunkové, Janě Hrdličkové, Dalimilu Tomanovi, pracovnicím knihoven kde se Ekofór vystavoval a mnoha dalším.

Martin Perlík
Koordinátor soutěže Ekofór 2007