Výstavy v roce 2004

V Ekostanu na folkových festivalech…

 

Putovní výstavy